Hva er e-handel?

Hva er e-handel?

Hva er e-handel eller netthandel? E-handel innebærer å selge varer og tjenester til forbrukere (B2C) eller bedrifter (B2B) via digitale plattformer. E-handel gjør det mulig å selge til et nasjonalt eller globalt marked med relativt små midler.

E-handel rettet mot forbrukere har eksistert siden 1994, og e-handel mellom bedrifter siden 1960-tallet. Det er i dag en etablert og viktig salgskanal for detaljhandelen. E-handelen er fortsatt relativt liten, og dette gjør at mange bedrifter undervurderer de store endringene digitaliseringen vil skape i årene som kommer. Det er ingen tvil om at denne typen handel nå gjennomgår sin raskeste endring noensinne.

En undersøkelse gjort av Statistisk sentralbyrå viste at nordmenn brukte internasjonale betalingskort til å handle for 96,2 milliarder kroner på nett i 2. kvartal 2021. For spesialforretninger er andelen kjøp via e-handel i overkant av 11 prosent, mens i dagligvarehandelen står netthandelen kun for 2 prosent av omsetningen. Det er ikke åpenbart at e-handelen tar helt over i fremtiden. I velutviklede e-handelssegmenter, for eksempel bokbransjen, gikk veksten innen netthandel ned når den nådde rundt 50 prosent.

I rapporten Handelns betydelse, som er utgitt av Handelsrådet i Sverige, diskuteres det scenarier der e-handelen har en andel på mellom 60 og 75 prosent av detaljhandelen i løpet av tretti år. En slik radikal omlegging vil endre hvordan våre fysiske bymiljøer ser ut.

Hvorfor handler forbrukere på nettet?

Forbrukere handler på nettet fordi de setter pris på den digitale kanalen. Forbrukernes etterspørsel etter e-handelsløsninger er ofte høyere enn det tradisjonelle aktører har klart å oppfylle.

De viktigste faktorene som lokker forbrukere til å handle på nett er:

  1. Komfort
  2. Utvalg
  3. Lavere priser

Men også teknologien driver utviklingen framover. Dagens digitale vaner hadde ikke vært mulig uten bredbåndsutbyggingen. Smarttelefonen, med iPhone i spissen, har vært enda viktigere for å skape nye digitale vaner. De siste årene har forbrukernes nye vaner rundt mobilbruk forsterket e-handelens utvikling.

E-handel gir produksjonsbedrifter og merker muligheten til å selge direkte til kundene uten å bruke mellomledd. Dette gir bedre marginer og et tettere forhold til kundene.

I tillegg viskes grensene mellom B2B og B2C ut når bedrifter selger på nett. Bedrifter handler ofte på forbrukersider, men forbrukerne handler ikke like ofte på B2B-sider. I dag snakker vi mer og mer om å selge til mennesker, uavhengig av om de for øyeblikket representerer en bedrift eller seg selv. Det grunnleggende kravet til brukervennlighet er det samme, uansett om kunden handler for en bedrift eller til seg selv.